Obavijesti

Obavijesti

dot ilustration

Redovna Glavna Skupština

Temeljem članka 277 st. 2. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 23 Statuta INTEA d.d. Uprava društva saziva

REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU

koja će se održati 18. travnja 2023. godine u prostorijama društva na lokaciji Av. V. Holjevca 27 s početkom u 16 sati.

Za glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

Dnevni red:

 1. 1. Otvaranje glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma;
 2. 2. Izvještaj Uprave Društva o poslovanju u 2022. godini, te donošenje odluke o prihvaćanju izvještaja;
 3. 3. Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja i vođenja Društva, te donošenje odluke o prihvaćanju izvještaja;
 4. 4. Usvajanje godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2022. godinu;
 5. 5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2022. godinu;
 6. 6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2022. godinu;
 7. 7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2022. godinu;
 8. 8. Donošenje odluke o opozivu jednog člana Nadzornog odbora Društva;
 9. 9. Donošenje odluke o izboru novog člana Nadzornog odbora Društva;
 10. 10. Donošenje odluke o smanjenju temeljnog kapitala;
 11. 11. Donošenje odluke o promjeni statuta Društva;
 12. 12. Donošenje ovlasti za stjecanje vlastitih dionica.

Prijedlog odluka:

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna Skupština donese slijedeće odluke:

Ad. 2. Prihvaća se izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2022. godini.

Ad. 3. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru poslovanja i vođenja Društva u 2022. godini.

Ad. 4. Usvajaju se godišnji financijski izvještaji za 2022. godinu.

Ad. 5. Usvaja se odluka o upotrebi neto dobiti Društva za 2022. godinu.

Ad. 6. Odobrava se rad (daje se razrješnica) Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2022. godini.

Ad. 7. Odobrava se rad (daje se razrješnica) Nadzornom odboru za nadziranje poslova Društva u 2022. godini.

Ad. 8. Opoziva se član Nadzornog odbora Društva g. Aleksandar Mihalyi.

Ad. 9. Glavna skupština Društva glasuje o prijedlogu kandidata, a konačni izbor dobiva kandidat s najviše dobivenih glasova.

Ad. 10. Usvaja se odluka o smanjenju temeljnog kapitala Društva.

Ad. 11. Usvajaju se izmjene Statuta Društva.

Ad. 12. Usvaja se odluka o davanju Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica Društva.

Pravo sudjelovanja na Skupštini imaju svi dioničari, osobno ili putem punomoćnika, koji su upisani u knjigu dionica i svoje sudjelovanje prijave najkasnije deset dana prije održavanja Glavne Skupštine.

Materijali za redovnu Godišnju Skupštinu mogu se dobiti na uvid u Upravi Društva u razdoblju od 8. travnja 2023. do dana održavanja Skupštine, radnim danom od 13 - 14 sati.

INTEA d.d.

Zagreb, 13. ožujka 2023.